Author: diginext

Tin nhắn tương tác đa kênh thế hệ mới cho doanh nghiệp

Công ty cổ phần Tập đoàn DigiNext chính thức triển khai giải pháp tin nhắn RBM (Rich Business Message) – Nền tảng tin nhắn doanh nghiệp thế hệ mới. Với... Read More

Tin nhắn tương tác đa kênh thế hệ mới cho doanh nghiệp

Công ty cổ phần Tập đoàn DigiNext chính thức triển khai giải pháp tin nhắn RBM (Rich Business Message) – Nền tảng tin nhắn doanh nghiệp thế hệ mới. Với... Read More