Các thiết bị khuếch tán VCI trên thị trường hiện nay

Thiết bị khuếch tán VCI (VCI Emitter) hay thiết bị phát tán VCI là một vật liệu được ngâm tẩm hóa chất chống gỉ VCI. Chúng sẽ khuếch tán các phân tử ức chế ăn mòn thể hơi – VCI, giúp bảo vệ sản phẩm kim loại khỏi ăn mòn và rỉ sét. Có rất nhiều loại thiết bị khuếch tán VCI khác nhau. Giấy chống gỉ, màng chống gỉ cũng là một dạng thiết bị khuếch tán VCI. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các thiết bị khuếch tán VCI khác.