[CHÍNH XÁC] Giá vàng miếng hôm nay tại Hà Nội

Giá vàng miếng hôm nay tại Hà Nội
Vàng Giá mua vào
(triệu đồng/chỉ)

Giá bán ra
(triệu đồng/chỉ)

Vàng miếng Doji 6,600 6,700
Vàng miếng SJC (999.9) 6,560 6,640
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,160 5,270
Vàng miếng Kim Bảo 999.9 5,030 5,120
Vàng miếng Phúc Lộc Tài 999.9 5,030 5,130