Lập trình đa nền tảng là gì? Những ưu điểm của nó

Lập trình đa nền tảng là một công việc tạo ra một ứng dụng di động hoặc một phần mềm có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành khách nhau. Ưu điểm tuyệt vời của đa nền tảng là lập trình viên chỉ cần một lần tạo ra mã và có thể sử dụng trên hầu hết các hệ điều hành khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *