Lắp đặt hệ thống phun sương Cao áp CAFE NGUYÊN Trà Vinh

Đây là một điều rất hay quên đối với người dùng. Mặc dù trên thực tế hiện nay, máy tạo ẩm thường được trang bị bình chứa có dung tích lớn từ 4 lít trở lên. Nhưng thực tế là như vậy không có nghĩa là người dùng nên sử dụng máy tạo ẩm từ 2 đến 3 ngày mà không cần thay nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *