Kilekoti maine on halb, kuid kuisee kõrvale jätta on ühekordselt kasutatavate kilekottidesüsiniku jalajälg kõige väiksem, vähemalt ühe koti tootmise osas. Kuid see onalles algus. Veelgi olulisem on see, kuidas me kotte kasutame ja utiliseerime. Kilekotid onvastupidav ning see võimaldab kilekotti kasutada mitukümmend kordauuesti, kuid kahjuks üldjuhul seda võimalust ei kasutada. Järgmine probleem ongi selles, et kilekott ei jõua ümbertöötlemisse, sest seda ei visataõigesse konteinerisse. Paberkot

Paberkottidel on jätkusuutlikkuse osaskilekottide ees mõned eelised, sest paberkotid on biolagunevad ning neid onlihtne taaskasutada või kompostida. Kuid nende koguseline tootmine nõuab paljuvett, kütust ja maharaiutud puid. Ja tavaliselt ei ole need valmistatud taaskasutatud materjalist, sest uuel paberil on pikemad ja tugevamad kiud.Mürgiste kemikaalide rohke kasutamise tulemusena protsessis põhjustab paber 70 korda suurema õhusaaste ja 50 korda suurema veesaaste kui kilekottidetootmine