Proizvodnja in dobava svetil IQ Lighting

Poleg količine svetlobe, ki jo potrebujemo v vsakem prostoru, so pri izbiri svetil pomembni tudi barva in vir svetlobe, pogoji v prostoru in kako svetila vplivajo na pohištvo ter reflektirajo svetlobo. Barva svetlobe je običajno izražena kot hladna ali topla svetloba.

Proizvodnja in dobava svetil IQ Lighting

Poleg količine svetlobe, ki jo potrebujemo v vsakem prostoru, so pri izbiri svetil pomembni tudi barva in vir svetlobe, pogoji v prostoru in kako svetila vplivajo na pohištvo ter reflektirajo svetlobo. Barva svetlobe je običajno izražena kot hladna ali topla svetloba.